Towarzystwo Metafizyczne im. A.N. Whiteheada jest stowarzyszeniem działającym od 2003 roku w oparciu o polskie Prawo o stowarzyszeniach; zostało zawiązane w celu promowania rozwoju metafizyki oraz wspólnego uprawiania filozofii. Patronem Towarzystwa jest Alfred North Whitehead – matematyk i filozof, twórca systemu metafizycznego nazywanego filozofią procesu lub filozofią organizmu.

Towarzystwo realizuje swoje cele statutowe poprzez publikację książek oraz własnego czasopisma naukowego – Studia Whiteheadiana – a także organizację konferencji naukowych, Letniej Szkoły Filozofii Procesu czy otwartych seminariów dyskusyjnych. Siedziba Towarzystwa mieści się w Katowicach-Panewnikach dzięki gościnności Wyższego Seminarium Duchownego przy Klasztorze Franciszkanów.